חיפוש

מהם סוגי קרנות הפנסיה הנבחרות החדשות של שנת 2019

קרן פנסיה נבחרת הינה קרן פנסיה שנבחרה באמצעות מכרז, ומשמשת כאחת מקרנות ברירת המחדל שאליה מצורפים עובדים חדשים שאין ברשותם קרן פנסיה פעילה ובכלל. על פי החוק שהתקבל בשנת 2008 ואשר היישום שלו החל כשנתיים מאוחר יותר, מחויב כל מעסיק להתחיל ולהפריש כספים לפנסיה גם עבור עובדים שאין ברשותם קרן פנסיה פעילה ובכלל. בנוסף, המעסיק מחויב לנכות משכר העובד את סכומי הכסף הנדרשים על פי אמות המידה שנקבעו בחוק. מהם היתרונות הגלומים בהפקדה בקרנות האלה? מהן הקרנות החדשות שנוספו לקרנות ברירת המחדל הקיימות בשנת 2019? כל התשובות בהמשך המאמר.

 

קרנות ברירת מחדל – למה צריך אותן

קרנות פנסיה ברירת מחדל הן, כאמור, קרנות שאל אחת מהן יפקיד המעסיק את הסכומים המנוכים משכר העובד והסכומים שהמעביד מפריש עבור בעובד לצרכי הפנסיה. זאת, במקרה שלעובד חדש אין קרן פנסיה פעילה מצד אחד, והוא לא הביע רצון להפקיד בקרן פנסיה ספציפית מצד שני. הפקדה לקרנות הללו מגלמת עבור החוסך עצמו, כלומר עבור העובד שאין ברשותו קרן פנסיה, כמה יתרונות והטבות. ההטבה הראשונה והחשובה ביותר, היא האחוזים הנמוכים במיוחד של דמי ניהול שקרנות ברירת המחדל גובות מכל מפקיד. בכל המקרים, דמי הניהול שהקרנות גובות יעמדו על עשירית האחוז (0.1%) מהסכום הצבור בקרן או פחות מכך בקרנות מסוימות. זאת, לעומת מחצית האחוז שהחוק מתיר לגבות. עבור כל הפקדה יגבו הקרנות פנסיה הנבחרות פחות משני אחוזים מהסכום, כאשר החוק מתיר לגבות עד שישה אחוזים עבור כל הפקדה.

היתרון השני שהקרנות הללו מזמנות, הוא העובדה שההצטרפות לקרנות ברירת המחדל מתבצעת ללא חיתום וללא שאלון רפואי. לפיכך, גם חוסכים שההצטרפות שלהם לא אושרה מסיבות שונות, יוכלו להצטרף לקרנות ברירת המחדל ולהתחיל לחסוך שם. מדובר בבשורה אדירה לאחוז גבוה יחסית מהחוסכים, הסובל רפואיות שמנעו ממנו עד עתה מלהצטרף לקרן פנסיה.

 

 

אישה הולכת עם מקלות נורדיות וכסף

 

 

קרנות פנסיה נבחרות חדשות לשנת 2019

עד סוף שנת 2018, היו רק שתי קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרות. שתי הקרנות הללו היו מיטב דש (מיטב דש פנסיה בע"מ) וכן הלמן אלדובי (הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ). שתי הקרנות הללו גבו דמי ניהול נמוכים של כעשירית האחוז, ואחוזים המוכים עבור כל הפקדה – פחות משני אחוזים.  החל משנת 2019, נוספו אל הקרנות הללו שתי קרנות חדשות: הקרן הראשונה היא קרן "פסגות", והקרן השנייה שנוספה היא "אלטשולר שחם". שתי הקרנות הללו התחייבו לגבות מהמפקידים סכומים שהם דומים או אפילו נמוכים מאלה של השתיים הראשונות שהוזכרו לעיל. מדובר בשתי קרנות שהביצועים הפיננסיים שלהן נחשבים, לאורך זמן, לטובים מאד.

למרות האמור לעיל, יכול כל עובד לבחור בעצמו את קרן הפנסיה שאליה יפקיד את החסכונות שלו. כמו כן, המעסיק יכול לבחור קרן אחרת, ובלבד שהשיקולים בבחירה שלה, יכללו את גובה דמי הניהול כחלק עיקרי בהם. אסור למעסיק למנוע מעובד לבחור קרן אחרת מזאת שהציע לו המעביד, או לעבור מקרן פנסיה אחת לאחרת.

אולי תאהבו גם את